Doprovázená pouť

Pro ty, kdo si chtějí uspořádat myšlenky, více poznat sama sebe a své štěstí, nabízím doprovázení na jejich pouti uvědoměním.

Ve zkratce je provázená pouť nástroj pro přiblížení se k sobě, uvědomění a pochopení svých vnitřních procesů.

Kombinuje přínosy pěších poutí, kruhového sdílení, medicine walk, koučinku, duchovního provázení, intuitivní terapie, lidského přístupu a lesní terapie. Zařazovány mohou být meditace, cvičení i drobné rituály. Výsledná podoba doprovázené poutě vždy záleží na poutníkovi samotném. Klient si totiž řídí celý proces sám dne svých potřeb a intuice.

Doprovázená pouť je cesta

Záleží především na tom, jaký si poutník stanoví záměr.

Může to být například:

 • Uspořádání myšlenek
 • Rozhodování v osobním životě i strategické rozhodování ve firmě
 • Hledání vize a záměru – co dál, co se životem, co s tím, co jsme již vybudovali?
 • Řešení vztahových problémů
 • Nalezení sama sebe
 • Znovunalezení své hodnoty a sebelásky
 • Pochopení svých silných stránek, darů a svého potenciálu
 • Hledání zdrojů energie a motivace
 • Hlubší pochopení vnitřních procesů a vzorců chování
 • Opouštění a odpouštění
 • Zastavení se a zhodnocení
 • Osobní rozvoj
 • Obdarování se, péče o sebe – psychohygiena a prevence vyhoření
 • Zajímavá alternativa nebo doplněk psychoterapie
 • Pouhé popovídání, být vnímán, pochopen a vyslechnut bez hodnocení

… ale i cokoliv dalšího.

Jaké dodržuji zásady?

Vše v průběhu doprovázené poutě určuje Klient.
– Určuje cestu, kam povede náš hovor i jak hluboko se dostaneme.

Vše je dobrovolné a své NE si nemusíte nijak obhajovat.
– včetně témat hovoru

Vše, co se na pouti stane nebo zazní, je striktně důvěrné.
– Nepořizuji žádný záznam hovoru a snažím se neodnášet si v sobě příběhy, které mi nepatří.

Pavel Mazánek: Duchovni-pruvodce.cz

Nabízím půldenní, jednodenní a dvoudenní provázené poutě.
Preferuji individuální poutě.

Specializuji se na téma štěstí v životě. Povídat si ale můžeme o čemkoli:
Překážky na cestě ke štěstí a spokojenosti, vztahy, rodiče, traumata, strategické rozhodování, zaměstnání/podnikání, hledání vize, smysl, naplnění, absence radosti a štěstí v životě a mnoho dalšího …

A co se bude dít po rozhodnutí, že se spolu vydáme na doprovázenou pouť?

 • Domluvíme termín, který beru závazně.
 • Několik dní před poutí doporučuji se na ní připravit (viz níže).
 • Sejdeme se na smluveném místě ve smluvený čas. Preferuji tykání hned od začátku. Přece jen se budeme pravděpodobně bavit hodně osobně. Pokud by Vám tykání vadilo, prosím upozorněte mě na to hned z kraje.
 • Kam, kudy, jak rychle půjdeme a kolik toho nachodíme, rozhoduje poutník. Stejně tak určuje poutník i to, kudy a jak se bude ubírat náš rozhovor. Vše se děje na základě momentální potřeby a intuice. Běžnou součástí poutě bývá i mlčení, které pomáhá při integraci.
 • Délku poutě máme určenou jen zhruba (půlden, den/y). Nemusíme nikam spěchat, abychom skončili na čas. Skončíme tak, jak to přijde.
 • Když to bude vhodné, můžeme během pouti zařadit i tematickou meditaci, cvičení nebo nějakou techniku.
 • Kdykoli je možné říct stop a změníme téma, činnost nebo směr bez nutnosti vysvětlování. Pouť můžeme kdykoli i ukončit bez udání důvodů.

Vše v průběhu pouti je dobrovolné a vše si řídí poutník sám.

Finální cena má více složek. Čtěte prosím dále.
1) Svůj ČAS si cením pevnou sazbou:

2) ZPĚTNÁ VAZBA: Připočtěte volitelnou odměnu podle hodnoty a přínosu, které pro Vás pouť měla. Jakákoli odměna, větší než 0, bude pro mě úspěch. Pokud máte dojem, že přínos z pouti nepřevyšoval pevnou sazbu, je v pořádku nechat tuto položku na nule.

3) K ceně připočtěte cenu za DOPRAVU, pokud pojedeme mimo Hradec Králové. Preferuji hromadnou dopravu, ale mohu vzít i automobil a nabrat Vás cestou.

4) STRAVU a případné ubytování pro průvodce vybírá, hradí a zařizuje poutník. Sdílíme příběhy, stravu i nocleh. Pokud preferujete půst, budeme sdílet půst. Pokud preferujete spát venku, není to problém.

Nejsem plátcem DPH.

Odměnu mi můžete poslat dopředu na účet 2900223444/2010 nebo mi ji předat v hotovosti na místě.


Reference

Arnošt

“Pavel mě doprovázel cestou lesem, povídali jsme si, kladl otázky, pomohl mi pojmenovat jednu nepříjemnou emoci, společně jsme meditovali a zakusili nějaká cvičení odevzdání a přijetí. Pro mě osobně to bylo velmi přínosné, hluboké a celkově mnohem efektivnější než třeba běžná návštěva psychologa. ”

Arnie