Duchovní průvodce
Pavel Mazánek

Pavel Mazánek: Duchovní průvodce

Jsem úplně obyčejný člověk. Mám dar umění naslouchat a možná ještě větší dar zapomínání. Mým tématem je prožívání ŠTĚSTÍ.

Naslouchám a pomocí poutí pomáhám vytvářet podmínky, ve kterých se Vám snadněji povede najít si vlastní cestu.

Průvodce na pouti duší

Arnošt

“Pavel mě doprovázel cestou lesem, povídali jsme si, kladl otázky, pomohl mi pojmenovat jednu nepříjemnou emoci, společně jsme meditovali a zakusili nějaká cvičení odevzdání a přijetí. Pro mě osobně to bylo velmi přínosné, hluboké a celkově mnohem efektivnější než třeba běžná návštěva psychologa. ”

Arnie

Jak (do)provázím?

Vlastní prožitek a vlastní uvědomění jsou mnohem cennější než dobře míněné rady. Proto spojuji hluboké rozhovory s prožitkem pohybu a vnímáním krajiny.

Doprovázená pouť je cesta

Věřím, že víte nejlépe, co má být vyřčeno, jakým směrem povede náš rozhovor a jak hluboký bude.

 • Dám Vám prostor.
 • Budu Vám naslouchat a věnovat plnou pozornost.
 • Poukážu na to, co mi přijde zajímavé.
 • Položím otázky, když to budu považovat za vhodné.
 • Upozorním Vás, když budu mít pocit, že něco přehlížíte.
 • Upozorním Vás, když budu mít pocit, že nejste upřímní.
 • Nechám prostor tichu.
 • Upozorním Vás, když si budu myslet, že pro Vás nedokážu být prospěšný.
 • Jsem vázaný etickým kodexem a důvěrností.

Vše, co vzejde ode mě, je odrazem mých zkušeností, osobnosti a může být zavádějící. Pokud s Vámi budu něco sdílet, nevnímejte to prosím jako pravdu – pouze jako informaci zkreslenou mou osobností, ke které můžete a nemusíte přihlédnout.

Duchovní cesta krajinou

Co ode mě NEmůžete očekávat

Nejsem psycholog, terapeut, nejsem pořád šťastný a nepovažuji se za dostatečně moudrého, abych mohl někomu radit. Nejsem guru, nejsem mentor, nejsem odborník na Váš život, neznám pravdu a nenabízím řešení. Tyto věci vám nabídnou jiní.

Také nenabízím kouzla, věštění z karet, horoskopů ani další záležitosti, kterým nevěřím a nedokážu vysvětlit. Nejsem duchovní průvodce ve smyslu víry.

Nemohu Vám dopředu slíbit, jaká bude vaše pouť, ani že se během pouti něčeho dobereme.

Neslibuji zázraky

Neprovádím psychoterapii. Pokud máte diagnostikovanou nějakou duševní chorobu, trpíte depresemi, posttraumatickou poruchou nebo si řešíte vážné trauma, doporučuji raději využít pomoci psychoterapeuta, psychologa nebo psychiatra.

Dále ode mě na pouti nečekejte

 • řešení
 • rady
 • moudrost
 • vedení
 • hodnocení
 • výsledek
 • záruky

Co pro mě znamená duchovní rozvoj?

Upřímně mi pojmy osobní, duševní a duchovní rozvoj splývají. Z mého pohledu všechny mají stejný cíl:
ŽÍT ŠŤASTNĚ v okolním světě – být sám sebou a naplňovat svůj potenciál.

Jako prostředky rozvoje pak vidím uvědomění, pochopení a integraci.

Duchovní?

Slovo duchovní je hodně zavádějící, že?

Nejsem duchovní průvodce ve smyslu víry a nemám teologické vzdělání. Duchovní záležitosti vnímám ve větší šířce – jednoduše jako to, co máme v hlavě i v těle – co cítíme a o čem přemýšlíme v duchu.

 • Každodenní myšlenkové pochody, emoce, nejistoty, obavy, starosti, trápení i radosti
 • To, co někdy neumíme uchopit, pojmenovat, čemu se snažíme porozumět nebo objevit.
 • Někdy to může být i prostý myšlenkový úklid či poodstoupení a nezaujaté posouzení situace.